Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas det in information om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt till att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det samlas in information, bör du ta bort dina cookies (se vägledning) och undvika vidare användning av webbsidan. Nedanför har vi utvecklat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till den.

Cookies

Webbsidan använder ”cookies”, som är en textfil, som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och riktade annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex. virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies så kommer annonser bli mindre relevanta för dig och uppträda oftare. Du kan dessutom riskera att webbsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Webbsidan innehåller cookies från tredjeparter, som i varierande utsträckning kan omfatta:

  • Google Analytics: Program som används för att mäta trafik på webbsidan
  • Adservice: Annonsnätverk som aktiveras vid klick på specifika länkar
  • Partner-Ads: Annonsnätverk som aktiveras vid klick på specifika länkar
  • Adtraction: Annonsnätverk som aktiveras vid klick på specifika länkar 

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information, som i en eller annan utsträckning kan knytas till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en rad sådan information. Det sker t.ex. vid allmän tillgång av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, övrig användning av tjänster eller utför köp via webbsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv uttryckligen ger samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det kommer vanligtvis att vara i förbindelse med upprättande av login eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas på ett sätt som strider mot lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Utöver detta använder vi informationen till att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras i det tidsrum som tillåts i förhållande till lagstiftningen och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens karaktär samt bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Utlämnande av information

Data om din användning av webbsidan, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredjeparter i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredjeparter det rör sig om, i avsnittet ”Cookies” ovanför. Informationen används till riktad annonsering.

Därutöver använder vi en rad tredjeparter till lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information på våra vägnar och får inte använda den till egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m.m. kommer kunna ske om du ger samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare i EU eller i länder, som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att information behandlas om dig. Om de uppgifter som behandlas om dig, är felaktiga, har du rätt att få de rättade eller borttagna. Förfrågan om detta kan göras till: [email protected]. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter, har du även möjlighet att ta kontakt med Datainspektionen.

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:
HL Online
Bredgade 20
1260 København K
Telefon: 60 95 94 83
E-post: [email protected]